دانلود نرم افزار اندازه گیری از دور یا Telemetry

دسته: دمو نرم افزار ها نوشته شده توسط هایترا ایران

دانلود نرم افزار تله متری و ماموریتی

تله متری Hytera DMR  نرم افزاری بر اساس API است که  به گسترش توابع، تجهیزات خارجی  کمک خواهد کرد . از طریق ترمینالGPIO  متصل می شود. تله متری  کنترل از راه دور و پرس و جو از وضعیت کاری دستگاه های توسط کنترل و نظارت بر کاربران است که به شما کمک میکند به صورت دقیق بر تمام شبکه مدیریت داشته باشید .