دانلود نرم افزار IP Dispatch

دسته: دمو نرم افزار ها نوشته شده توسط هایترا ایران

سیستم اعزام یا دیسپچر  نرم افزاری است که  بر اساس IPتوسط توابع APIکارمیکند ، که توانایی پشتیبانی  از متن و پیام های صوتی با خودرو ها و بیسیم های دستی را دارد . محط شغلی شما با اجرا این این نرم افزار بسیارر حرفه ای خواهد شد .