دانلود نرم افزار موقعیت یابی توسط GPS

دسته: دمو نرم افزار ها نوشته شده توسط هایترا ایران

نرم افزار موقعیت یابی و کنترل تجهیزات بیسیم و پرسنل هایترا  بسیار ساده و بدون پیچیدگی ؛ محیط جذابی را جهت بهره برداری و کنترل پرستل در اختیار مراکز فرماندهی و کنترل میگذارد . سیستم موقعیت یابی قابلیت تنظبم با API های مختلف را دارد .

شما میتوانید این نرم افزار را دانلود و در مرکز خود نصب نمایید .