دانلود نرم افزار انتقال اطلاعات هایترا

دسته: دمو نرم افزار ها نوشته شده توسط هایترا ایران

Hytera DMR FTS  یک سیستم انتقال داده های نرم افزار بر اساس API است. هدف این نرم افزار برای تکمیل انتقال اطلاعات توسط رایط بدون سیم   با توپولوژی  CAI  برای مشترکین شبکه بیسیم میباشد . جهت انتقال انواع داده ها در بیسیم هایترا نیاز به ایجاد  IDروی تجهیزات است .