دانلود نرم افزار Programming-OTAP

دسته: دمو نرم افزار ها نوشته شده توسط هایترا ایران

یک نرم افزار سودمند جهت برنامه ریزی و دستورات OTAP میباشد که به شما امکان میدهد در یک شبکه خصوصی به راحتی زمانبندی فعالیت ها را در دسست داشته باشید .