دانلود نرم افزار RSSI Measurement هایترا

دسته: دمو نرم افزار ها نوشته شده توسط هایترا ایران


RSSI یک ابزار مربوط به دریافت سیگنال است  که برای اطلاع وضعیت رادیو بکار میرود . این امر در مورد استفاده از RF به ویژه اندازه گیری قدرت سیگنال در طول راه اندازی سایت سایت های رادیو و کنترل سیستمی آن کاربرد دارد .   گزارش مختصاتGPS همچنین یک ویژگی تعبیه شده  در این سیستم است که به این ابزار برای کمک  بیشتر جهت  راه اندازی سایت و قدرت سیگنال در downlink و مکان دقیق هماهنگ می کند.

اگر شما یک حرفه ای در زمینه طراحی شبکه رادیویی هستید و یا در حال حاضر در شبکه رادیویی فعالیت میکنید بی شک به محصولات هایترا و تیم ما احتیاج دارید و دانلود این نرم افزار را پیشنهاد میکنیم  .